REFERINŢE ÎN PROIECTARE ŞI EXECUŢIE:

Tensiune Inalta

        - Reţea de fibră optică OPGW pentru S.C. RCS S.A., utilizând ca suport stâlpii din metal şi beton al liniilor de 110 kV, ai S.C. ELECTRICA S.A.
            - Schimbarea izolaţiei la linii şi staţii electrice de 110 - 400 kV
       - Creşterea gradului de siguranţă staţia 110 / 20 kV PALOTA, jud. BIHOR

- traversare râul Crişul Negru - jud. BIHOR
- traversare râul Crişul Repede - ORADEA
- Montare stâlp LEA 110 kV
- echipare celulă exterior trafo 110/20 kV, 25 MVA
- echipare celulă interior 20 kV (linie şi trafo)
- montare celulă de linie 110 kV şi echipare cu elemente de măsură pe partea de î.t.  

      - Montare baterii condensatori 20 kV în staţia de 110/20 kV - Marghita, Salonta, etc.
      - Consolidare stâlp metalic LEA 110 kV Oradea - Beiuş

Tensiune Medie
      - Montarea posturilor de transformare prefabricate în anvelopă de beton MARBETON
      - staţia de alimentare cu combustibil SHELL - Oradea
      - iluminat public şoseaua Oradea - Borş
      - “ARA” Valea lui Mihai, etc.   

      - Montarea punctelor de alimentare şi staţiilor de conexiune prefabricate, echipate cu celule RMU (Pădurea Neagră, Jud. Bihor).

- Proiectarea şi execuţia staţiilor prefabricate cu 10-20 celule de staţie
- Retrofitarea celulelor de m.t. din staţii şi posturi de transformare
- staţia Mecanica Oradea
-    staţia Oradea Centru

     - Îmbrăcarea barelor de medie tensiune din staţii şi posturi de transformare cu tuburi şi benzi termocontractabile tip Raychem

          - Asistenţă tehnică la montaj a întrerupătoarelor în SF6 - 35 kV - centrala termică Iernut 

Montare post de transformare aerian cu elemente componente moderne:
     - suport siguranţă fuzibilă de medie tensiune de exterior cu descărcător SSFED
   - separator în linie IN-LINE AMPACT
  - Prelucrarea cablurilor de m.t. cu accesorii termocontractabile
Raychem
  - pt. cabluri PVC

  - pt. cabluri în ulei
  - manşoane, manşoane de tranziţie, cutii terminale, adaptoare pt. RMU, etc.
  - Montarea protecţiilor digitale pe celulele de 20 - 110 kV
  - Executarea reţelelor electrice de medie tensiune cu conductor izolat