Stalpi de iluminat 

public si ornamental din Al 3,5 - 10 m

 

 

 

Avantaje:

 

- Design plăcut, estetic, integrare Ón mediu datorită gamei variate de soluţii constructive (se pot asigura culori conform scalei RAL, precum şi corpurile de iluminat dorite)

- Fiabilitate, siguranţă Ón funcţionare, exploatare şi Óntreţinere simplă

- Echipate complet la furni-

zare, (la solicitare) Ón afară

de plantare şi racordare nu

necesită alte operaţii de

finisaj la locul de montaj

- Masa redusă (10-50 kg)

conferă manipulare şi

montaj fără macara

- Grad de pericol redus

pentru participanţii

la trafic Ón caz de impact

   

 

Domeniu de utilizare:

 

  • iluminat public stradal

  • iluminat public industrial

  • iluminat public ornamental

  • semafoare pentru circulatia rutiera

  • catarge port drapel