Izolatori si Echipamente

 

- Izolatoare, lanturi de izolatoare echipate cu izolatoare compozit EUROINS-FURUKAWA de mt. si it

 

Tipuri constructive:
- izolatoare de susţinere şi de Óntindere
- distanţoare interfază
- izolatoare pentru căi ferate electrificate
 

Avantaje:

  Utilizare pe scară largă, chiar şi Ón cele mai extreme condiţii meteo, praf, poluare.
  Materialul siliconic hidrofobizează depunerile de impurităţi (rugină, praf de ciment, excremente de păsări) şi astfel Ómpiedică conturnarea izolatoarelor Ón mediu umed.
  Transport şi montaj fără deteriorare, montare rapidă şi uşoară, siguranţă Ón funcţionare, Óntreţinere minimă Ón timpul exploatării

Masă redusă