Evenimente

 

1. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 03.04.2008

     - descarcă convocator

2. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 16.09.2008

     - descarcă convocator

3. Societatea noastră se află in insolvenţă.

4. Raport Anual pe anul 2009.

     - descarcă raport

5. Adunarea Generală Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor - 06.09.2010
 
    - Convocator
    Procura specială AGOA
    - Procura specială AGEA